Al mes de setembre 1998 varem emprendre un repte, crear i donar forma al CENTRE d’ESTUDIS de LLORET de MAR, un Centre de formació no reglada especialitzat en les llengües, amb un objectiu molt clar, poder fer de les LLENGÜES una eina pràctica de comunicació i amb un llegat de molts d’anys d’estar en contacte amb els alumnes a nivell particular.

Com a objectius més específics, ens plantegem el repte que l’alumne pugui arribar a dominar i comprendre la llengua tant a nivell oral com escrit, i arribi a passar un examen oficial que acrediti aquests coneixements, en cada una de les llengües que estudiï.

Lloret és un dels centres turístics més importants del nostre territori, on la diversitat de LLENGÜES és una riquesa que hem d’aprofitar i dominar per donar un bon servei als nostres visitants, i aquest també és un dels nostres objectius del projecte de Centre.