Cursos en grups de màxim 10 persones o individualitzats.

Seguiment individualitzat del Currículum escolar de cada alumne/a.

Cursos destinats a alumnes d’Infantil a partir de P-3, Primària, Secundària i Batxillerat.

Seguiment amb els pares, professors i professionals que interactuen en la formació i educació de l’alumne/a.

Intensificació de les matèries instrumentals – català, castellà i matemàtiques – i aplicació de diferents metodologies de tècniques d’estudi aplicades a les matèries d’estudi.