ALEMANY

Cursos destinats a nens, adolescents i/o adults per als quals el català no
és la primera llengua, i la necessiten per desenvolupar-se en situacions de
la vida quotidiana i perfeccionar la seva comunicació.

Presentació a exàmens del Goethe Institut https://www.goethe.de/ins/es/ca/sta/bcn.html  o l’Escola Oficial d’Idiomes http://www.eoigirona.com

Diferents nivells de FIT 1 – 2 i Start 1 – 2

Aquestes titulacions permeten poder acreditar el nivell per a la Universitat Interactuar eficaçment en un context professional

Habilitat per manejar-se i comunicar-se en situacions quotidianes orals i escrites