Cursos destinats a nens, adolescents i/o adults per als quals l’alemany no és la primera llengua, i la necessiten per desenvolupar-se en situacions de la vida quotidiana i perfeccionar la seva comunicació.

Presentació a exàmens del Goethe Institut o l’Escola Oficial d’Idiomes

Diferents nivells de FIT 1 – 2 i Start 1 – 2.

Aquestes titulacions permeten poder acreditar el nivell per a la Universitat Interactuar eficaçment en un context professional.

Habilitat per manejar-se i comunicar-se en situacions quotidianes orals i escrites.