En el CENTRE d’ESTUDIS de LLENGÜES hem creat un projecte al voltant de la persona i l’entorn de l’alumne, basat amb uns principis educatius i pedagògics:

  • L’aprenentatge d’una llengua forma part d’un procés cognoscitiu i de sociabilització fonamental en el conjunt plurilingüe i multicultural del món.
  • Entenem la formació en un àmbit GLOBAL, sabent fer un ús efectiu de la llengua en les diferents situacions quotidianes.
  • La PERSONA com a tal en el Centre, i els objectius individuals de cadascun són les principals fites a aconseguir.
  • La disciplina, la constància i la perseverança en l’aprenentatge de la llengua és un creixement interior de la pròpia persona.
  • Una atenció personalitzada i un ambient preparat per a la bona atenció de l’alumne és una de les prioritats diàries