FRANCÈS

Cursos destinats a nens, adolescents i/o adults per als quals el català no
és la primera llengua, i la necessiten per desenvolupar-se en situacions de
la vida quotidiana i perfeccionar la seva comunicació.

Presentació a exàmens de l’Alliance Française http://www.afgirona.org  o l’Escola Oficial d’Idiomes http://www.eoigirona.com

Diferents nivells de DELF (A1-A2-B1-B2 i DALF C1-C2) redefinits recentment

Els exàmens i les avaluacions dels mateixos es realitzen d’acord amb la política lingüística desenvolupada pel Consell d’Europa.

Es realitzen 4 proves: comprensió oral i escrita, producció oral i escrita

Aquestes titulacions permeten poder accedir a la formació universitària en francès

Interactuar eficaçment en un context professional

Tenir accés directe a la cultura i civilització francesa