Cursos destinats a nens, adolescents i/o adults per als quals el francès no és la primera llengua, i la necessiten per desenvolupar-se en situacions de la vida quotidiana i perfeccionar la seva comunicació.

Presentació a exàmens de l’Alliance Française o l’Escola Oficial d’Idiomes.  Diferents nivells de DELF (A1-A2-B1-B2 i DALF C1-C2) redefinits recentment. Els exàmens i les avaluacions dels mateixos es realitzen d’acord amb la política ingüística desenvolupada pel Consell d’Europa. Es realitzen 4 proves: comprensió oral i escrita, producció oral i escrita.

Aquestes titulacions permeten poder accedir a la formació universitària en francès. Interactuar eficaçment en un context professional. Tenir accés directe a la cultura i civilització francesa.