CATALÀ

Cursos destinats a nens, adolescents i/o adults per als quals el català no
és la primera llengua, i la necessiten per desenvolupar-se en situacions de
la vida quotidiana i perfeccionar la seva comunicació.

Presentació a exàmens oficials del Consorci de Normalització Lingüística
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlgirona organisme depenent de la Generalitat de Catalunya.
Nivells A, B, C, D.
Aquestes titulacions acrediten de manera oficial el coneixement de la llengua en tots els seus nivells d’aprenentatge.