Cursos destinats a nens, adolescents i/o adults per als quals el català no és la primera llengua, i la necessiten per desenvolupar-se en situacions de la vida quotidiana i perfeccionar la seva comunicació.
Presentació a exàmens oficials del Consorci de Normalització Lingüística organisme depenent de la Generalitat de Catalunya. Nivells A, B, C, D. Aquestes titulacions acrediten de manera oficial el coneixement de la llengua en tots els seus nivells d’aprenentatge.