Cursos destinats a nens, adolescents i/o adults per als quals l’anglès no és la primera llengua, i la necessiten per desenvolupar-se en situacions de la vida quotidiana i perfeccionar la seva comunicació.

Cursos en grups de màxim 10 persones o individualitzats.

Formació per empreses, amb programes especialitzats a cada sector d’activitat.

Cursos intensius i d’immersió lingüística.

Estades al país d’origen.

Presentació a exàmens de Cambridge, Trinity o l’Escola Oficial d’Idiomes.

Diferents nivells de llengües per a alumnes de set a dotze anys: Young Learners dividits en tres nivells Starters, Movers i Flyers; i per a joves i adults KET, PET, FCE, CAE, PROFICIENCY i BUSINESS ENGLISH.

Es realitzen tres proves: lectura i escriptura, comprensió auditiva i conversa.

Aquestes titulacions permeten poder acreditar el nivell per a la Universitat Interactuar eficaçment en un context professional.

Habilitat per manejar-se i comunicar-se en situacions quotidianes orals i escrites.