Cursos destinats a nens, adolescents i/o adults per als quals el castellà no és la primera llengua, i la necessiten per desenvolupar-se en situacions de la vida quotidiana i perfeccionar la seva comunicació.

Presentació a exàmens oficials de l’Instituto Cervantes o a l’Escola Oficial d’Idiomes

Nivells inicial, entremig i superior

Aquestes titulacions permeten l’accés a la Universitat i a places de l’administració pública, acredita de manera oficial el coneixement de la llengua.