CASTELLÀ PER A ESTRANGERS

Cursos destinats a nens, adolescents i/o adults per als quals el català no
és la primera llengua, i la necessiten per desenvolupar-se en situacions de
la vida quotidiana i perfeccionar la seva comunicació.

Presentació a exàmens oficials de l’Instituto Cervantes
http://www.cervantes.es/default.htm o a l’Escola Oficial d’Idiomes http://www.eoigirona.com

Nivells inicial, entremig i superior

Aquestes titulacions permeten l’accés a la Universitat i a places de l’administració pública, acredita de manera oficial el coneixement de la llengua.