Centre d’Estudis de Llengües de Lloret de Mar
Carrer Oliva, 30
E- 17310 Lloret de Mar
Telf. 682 79 78 76