Centre d’Estudis de Llengües de Lloret de Mar
Passatge Felip i Gibert, 8 2n Pis
E- 17310 Lloret de Mar
Telf. 972 360 538